PIACKUTATÁS - PÁLYÁZATÍRÁS - PROJEKTMENEDZSMENT - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS - ÜZLETI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE - SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS -ADATBÁNYÁSZAT

TFSZ ZRT.

magunkrol-two

Magunkról

A TFSZ Zrt. jogelődje, a TFSZ Kft. 2007-ben alakult projektcégként, pályázati projektek lebonyolításában jártas szakértői tudás összefogása, kiaknázása érdekében. Ennek megfelelően cégünk magasan képzett szakemberek kiválasztásával kezdte meg működését. Aktivitásunkat azóta is leginkább a telekommunikációs és informatikai szektorban fejtjük ki piackutató, tanácsadó, illetve fejlesztő szerepkörben. Cégünk profiljába adatbányászat, egyedi fejlesztések, piackutatás, pályázatkészítés – pályázati projektmenedzsment, kutatás-fejlesztési projektekben való részvétel, valamint folyamat- és szervezetfejlesztési tanácsadás tartozik.

2011 óta rendelkezünk ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel, 2018 óta ISO 27001 információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítvánnyal. Minden beszállítónktól és alvállalkozónktól megköveteljük a kipróbált és állandó minőségű terméket és szolgáltatást, mert a legjobb megoldáshoz a legjobb alapok szükségesek. Alapvető értékünknek tekintjük, hogy gyorsan reagálunk a környezetünk változásaira, a legújabb technológiákat alkalmazva fejlesztjük szolgáltatásainkat. Éves terv szerinti folyamatos képzéssel fejlesztjük kollégáink szakmai kvalitását. Reklamáció esetén előre kidolgozott, korrekt ügyrendünk biztosítja ügyfeleink számára a probléma kivizsgálását és megoldását.

A cég 2016.06.30. óta Zrt. formában fejti ki tevékenységét.

celunk

Célunk

"Szakembereink tudását és tapasztalatát felhasználva minél pontosabb és használhatóbb eredményeket állítsunk elő ügyfeleink számára a kutatások, a pályázati menedzsment, a fejlesztési és a tanácsadási feladatok végrehajtása során."

Minőség

Partnereink részére magas szakmai színvonalat biztosítanunk.

Megbízhatóság

Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal a vállalt mértékben rendelkezésre állni.

Stabilitás

Állandó, stabil szakmai háttérként igyekszünk Partnereink mindennapjainak szerves részévé válni.

piackutatas

Piackutatás

Cégünk kutatási-piackutatási tevékenysége mindig is technológiai, elsősorban információs technológiai fókusszal rendelkezett. Ennek következtében telekommunikációs, informatikai szolgáltatások lakossági és vállalati igénybevételével kapcsolatos kutatásokat végeztünk. A tanácsadási tevékenységünk támogatására a megalapozott döntések előkészítéséhez több területen végeztünk rendszeresen (piac)kutatást, így a kormányzati fejlesztéspolitikai döntésekhez készítettünk megalapozó tanulmányt, illetve az ehhez szükséges piackutatási elemzéseket. Szervezetfejlesztések folyamatában folytattunk átfogó vállalati felmérést.

Kutatási kompetenciát építettünk mind kvalitatív, mind kvantitatív módszertanok területén. Rendszeresen végzünk nagymintás adatfelvételen alapuló elemzések mellett mélyinterjús és fókuszcsoportos kutatásokat is. A kutatás lefolytatása során mindvégig együttműködünk a Megrendelővel, felmérjük a problémát, így segítünk tisztázni és pontosítani a kérdéseket. A felmérések során a kérdőívkészítésre kiemelt hangsúlyt fektetünk. A kutatási és piackutatási tevékenységünk során tartózkodunk a tankönyvszerű, száraz kutatási jelentések írásától. Minden esetben kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Megrendelő által feltett kérdésekre könnyen érthető és világos válaszokat fogalmazzunk meg.

palyazatkeszites-es-projektmenedzsment

Pályázatkészítés és projektmenedzsment

A TFSZ Zrt. szolgáltatási portfóliójának jelentős részét fedi le a pályázati menedzsment (pályázatok készítése és kezelése). Nem számítunk klasszikus pályázatíró cégnek: alapvetően olyan pályázatok elkészítésével foglalkozunk, amelyek szakmai tartalmához hozzáadott értéket tudunk előállítani. A telekommunikációs iparágban érezzük magunkat otthonosan: a szektor tevékenységéhez, fejlesztési irányaihoz illeszkedő pályázatok el(ő)készítésében veszünk részt. Ezen a területen tudunk hasznosak lenni ügyfeleink számára, itt tudunk hozzájárulni ügyfeleink piaci sikereihez szakértői szolgáltatásainkkal. Az elmúlt évek során szakértőink számos vállalkozásfejlesztési, távközlési, informatikai, kutatás-fejlesztési projekt megvalósításánál segítették pályázati forráshoz a TFSZ Zrt. ügyfeleit.

Az elmúlt években ügyfeleink számára elnyert források arról tanúskodnak, hogy munkatársainknak, szakértői tapasztalatunknak köszönhetően a pályázati adminisztratív teendők elvégzésén túl is tudunk értéket teremteni. Támogatásban részesített pályázati projektek szakmai és adminisztratív oldalról történő menedzselésével, minőségbiztosításával is foglalkozunk: több 100 millió forint támogatási összegű pályázati projekt végrehajtásában közreműködünk jelenleg. Szakértőink rendelkeznek nemzetközi projektmenedzsment szervezet minősítésével (IPMA).

Szolgáltatásaink pályázatkészítés és projektmenedzsment területén

Pályázatfigyelés

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét a számukra releváns projektekhez kapcsolódó forrásbevonási lehetőségekre.

Pályázatok elkészítése

Pályázati tanácsadást nyújtunk, előállítjuk a pályázati dokumentációt és a pályázati mellékleteket, vezetjük a projektdossziét a pályázat elbírálásáig.

Projektmenedzsment tevékenység ellátása

Dokumentáljuk a változáskezelést, kapcsolatot tartunk a Közreműködő Szervezettel, elkészítjük a beszámolókat, elszámolási dokumentációkat, a pályázati projekt befejezéséig figyelemmel kísérjük a pályázat életútját, az egyes mérföldköveknél tanácsadói szolgáltatást nyújtunk a fenntartási időszakkal bezárólag.

k-f-tevekenyseg

K + F tevékenység

Kutatás-fejlesztési aktivitásunk a pályázatok készítéséből nőtte ki magát. Az évek során a számos K+F-pályázat elkészítésével igen széleskörű kapcsolati tőkére sikerült szert tennünk, amit többek között kutatás-fejlesztési projektek megvalósításához használtunk fel: Partnereinkkel ötletei(n)k kifejtése után számos fejlesztési projektben vettünk részt. Dinamikusan fejlesztjük a cég tevékenységének ezen pillérét: szívesen veszünk részt továbbra is cégünk profiljába illő kutatásokban, amelyek célja valamilyen új ismeret megszerzése, új eljárás kifejlesztése céljából indultak, illetve technológiai újdonságok kifejlesztésében.

Komoly potenciált látunk az okoseszközök felhasználási területeinek bővítésében, ennek is köszönhetően az utóbbi években K+F érdeklődésünk az okoseszközök felé tolódott. Kiterjedt kutatásokat folyatatunk az okoseszközök felhasználási lehetőségeit illetően.

Érdeklődésünk középpontjába tartoznak az okoseszközök, többek között az okos otthonhoz való illeszthetőségük vizsgálata, az egyes modulok közötti kommunikáció lehetőségeinek, a modulok kapcsolódási pontjainak feltérképezése. Különösen izgalmas kérdés a hely- és helyzetmeghatározás lehetőségeinek feltárása, az egyes technológiák ötvözése, optimális megoldások megalkotása, a megjelenítés és a vezérlés eszközeinek megtervezése, eljárásainak kidolgozása.

Folyamatosan bővítjük tudásbázisunkat az okoseszközök működtetéséhez szükséges adatmodellezési és algoritmusfejlesztési eljárásokkal. Célunk a nagy adatmennyiségekből érkező adatok sematikus feldolgozási eljárásának megalkotása, adatelemző modellek építése, és mindezek egybeépítése olyan háttérrendszerekbe, melyek megfelelően tudnak támogatni olyan – akár általunk fejlesztett – okoseszközöket, melyeket aztán adott célpiacokra perszonalizálunk (pl. okos otthon, egészségügy, biztosítás, közlekedés). Hiszünk abban, hogy létrehozhatunk olyan adatgyűjtő, adattároló megoldásokat, transzformációs lehetőségekkel és mesterséges intelligenciát használó motor fejlesztésével vagy egy meglévő testreszabásával, amit modulárisan is lehet integrálni akár egy meglévő, vagy új rendszer többi elemével.

kiserleti-fejlesztesnek-minosulnek

Alkalmazott kutatás

Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz – különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez – szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével.

Kísérleti fejlesztés

A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.

Kísérleti fejlesztésnek minősülnek

  • Az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek.
  • Olyan tevékenységek melyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják.
  • A kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése.
  • A kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
  • A termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.
uzleti-folyamatok-fejlesztese

Üzleti folyamatok fejlesztése

Szervezetfejlesztési tanácsadási szolgáltatásunkat azon ügyfeleknek ajánljuk, akik az újratervezési folyamatot illetően segítségre szorulnak a módszertan kiválasztásában, az alkalmazhatóság vizsgálatában, a bevezetés támogatásához nem rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal. Egy külső szakértő megjelenése elősegíti, hogy az évek során gyökeret vert folyamatok objektív felülvizsgálatára kerülhessen sor. A belső, egyéni érdekek kizárásával lefolytatott vizsgálat után a cég fejlődése, versenyképességének és működési hatékonyságának javítása szempontjából előremutató javaslatok bevezetése valósulhat meg. Szakértőink többéves tapasztalattal bírnak szervezetfejlesztési tanácsadás terén. Feladatunknak érezzük, hogy ne csak koncepciót alkossunk, javaslatokat tegyünk ügyfeleink számára, hanem támogassuk is a megvalósítást folyamatosan mérhető eredmények kontrolljának bevezetésével. A folyamatok átvilágításától kezdődően a folyamatfejlesztésen át a mérhető eredmények fenntarthatóvá tételéig állunk ügyfeleink rendelkezésére.

energetika

Szakértői tanácsadás

Energetika

Cégünk energetikai területen kifejtett aktivitása a kutatási tevékenységünkből nőtte ki magát. Az elmúlt években energetikai területen végzett munkáink arról tanúskodnak, hogy munkatársainknak, megszerzett tapasztalatunknak köszönhetően mind a megújuló energiahasznosítás terén, mind az energiahatékonysághoz kapcsolódóan tudunk értéket teremteni. Cégünk több energetikai projekt tervezését és menedzsmentjét valósította meg az elmúlt néhány évben.

A tervezés során vállaljuk a teljes körű energetikai előkészítést az energetikai mellékletek összeállításától kezdve az épületek energetikai auditján és tanúsításán keresztül. 2015 óta összesen 78 önkormányzati épület energetikai auditálását és tanúsítását végeztük el, 26 megyei jogú város megújuló potenciálját becsültük meg, illetve a káros-anyag kibocsátásukat mértük fel. 20 megyei jogú városra nézve készítettünk Fenntartható energiagazdálkodási akciótervet (SEAP).

Távközlés, telekommunikáció

A TFSz Zrt. jelentős tapasztalattal bír távközlés és telekommunikáció területén is, amelyre korábbi piackutatási megbízásaink során tettünk szert. A szakértői tanácsadás keretében vállaljuk távközlési projektek szakmai menedzselését a projektek előkészítésétől a tervezésen és a szükséges mellékletek összeállításán át a megvalósításig. Komoly referenciával rendelkezünk hálózatok fejlesztése és hálózati optimalizáció területén nyújtott tanácsadásban. Nevezett szakértői szolgáltatásaink teljeskörű ellátásában támaszkodhatunk az elmúlt években kiépített kiterjedt partnerhálózatunkra.

Mezőgazdaság

A precíziós gazdálkodás módszereinek dinamikus fejlődése és az agrárium egyre növekvő mértékű digitalizációja lehetőséget biztosít számunkra, hogy kompetenciáinkat a mezőgazdaság szereplői számára hasznosítható eredmények elérésére fordítsuk. Képesek vagyunk mobil mérőeszközök segítségével a szántóföldön érzékelhető környezeti hatások monitorozására, a gyűjtött adatok kiértékelésére és elemzésére, ezek alapján szaktanácsadás biztosítására. Egyedi igény szerint a felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott egyéb forrásokból, precíziós eszközökből származó adatsorok elemzését és összefüggés-vizsgálatát is vállaljuk.

2014 elején nyitottunk agrárinnovációs irányba, amelynek keretében mezőgazdasági döntéstámogató rendszer kifejlesztésében szereztünk tapasztalatot. Kiépítettük a rendszer teszteléséhez szükséges partnerhálózatunkat, akikkel azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A partnerek visszajelzései, a kapott adatok feldolgozása és felhasználása továbbra is fontos inputként szolgálnak a rendszer képességnöveléséhez.

Az elmúlt évek során olyan kompetenciát építettünk ki, amellyel komoly hozzáadott értéket tudunk nyújtani az ügyfeleinknek, a felhasználóknak. A felhasználók számára elérhetővé és visszakövethetővé tudjuk tenni a termőterületeken mért környezeti paraméterek értékeit, szakmai alapokon nyugvó automatizált összefüggés-vizsgálatok alkalmazásával jelezni tudjuk a növénytermesztés számára hátrányos vagy káros állapotokat, szervezni tudjuk a szántóföldre kihelyezett mérőeszközök logisztikai folyamatait.

 

 

adatbanyaszat-es-egyedi-fejlesztesek

Adatbányászat és egyedi fejlesztések

2014-ben adatbányászati tevékenységgel bővítettük tevékenységi körünket. Munkánk során arra kényszerülünk, hogy olyan adatstruktúrát építsünk fel, amely alkalmas nagy tömegben megjelenő információk elemzésére, minták azonosítására. Szakértői értékeléseket végzünk a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján a lefektetett módszertani szempontok mentén megerősített és elvetett hipotézisek és feltárt egyéb összefüggések halmazán. Algoritmusok létrehozásával segítjük a rendelkezésre álló adatok (szenzoros és egyéb mérések, csatolt adatbázisok) és modellek, előrejelző módszerek (és a lehetséges beavatkozási lehetőségek) ismeretében az egyes lehetséges kimenetek közötti választást, tanácsot adunk a várható output megbecsülésében.

Az elmúlt években mezőgazdasági, sport analitikai és infokommunikációs területen teljesítettünk adatbányászati megbízásokat.

Cégünk jelenleg is megvalósít olyan K+F-projektet, amelyben elsődleges feladatunk szenzoros mérési módszertanok kidolgozása, nagy mintás labormérések lebonyolítása, az így keletkező szenzoros adatok elemzése, valamint előrejelző algoritmus létrehozása.

Kapcsolat